Kan du blanda antibiotika och cannabis? En viktig guide om interaktioner

alt mar, 22 2024

Dagens samhälle präglas av alltmer liberala inställningar gentemot cannabis, samtidigt som användningen av antibiotika fortsätter att vara en central del i behandlingen av bakteriella infektioner. Detta har lett till viktiga frågor om huruvida dessa två kan och borde blandas. Centrala ämnen i denna debatt är de två huvudföreningarna i cannabis, THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol), där THC är känt för sina psykoaktiva effekter medan CBD har fått ett större juridiskt spelrum i USA tack vare specifik lagstiftning.