GDPR-information

maj, 7 2023

Introduktion till GDPR

Sedan införandet av den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) inom Europeiska unionen har den personliga integriteten för individer stärkts avsevärt. Denna sida ämnar att ge våra besökare en omfattande förståelse av hur Medicin Kunskap Expert hanterar personuppgifter i enlighet med dessa regler. Vi tar vårt ansvar för din personliga integritet på största allvar och har implementerat strikta rutiner och skydd för att se till att dina uppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt.

Dataskyddsprinciper

I enlighet med GDPR anammar vi dataskyddsprinciper som innebär att vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Vi samlar endast in personuppgifter för specificerade, uttryckliga och legitima syften och lagrar inte datan längre än nödvändigt. Vidare säkrar vi att uppgifterna är korrekta och uppdateras vid behov, skyddar dem från otillåten åtkomst, och ser till att rimliga åtgärder vidtas för att radera eller rätta felaktiga data.

Rättigheter enligt GDPR

Som användare av vår hemsida har du flera rättigheter enligt GDPR, som rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har också rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter och rätten till dataportabilitet. Detta innebär att du kan få ut de uppgifter du tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, samt att överföra dessa till en annan dataansvarig.

Insamling och användning av uppgifter

De personuppgifter vi samlar in är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster på webbplatsen. Detta innefattar men är inte begränsat till behandling av förfrågningar, tillhandahållande av personligt anpassat innehåll och kommunikation med användare. Vi förbinder oss att endast använda dina uppgifter för de syften som beskrivits och att inte dela din information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de fall det krävs enligt lag.

Kontaktinformation och utövande av rättigheter

Om du har några frågor gällande dina rättigheter, vår dataskyddspolicy eller önskar utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom e-post på [Ägarens e-postadress]. Du bör inkludera tillräcklig information för att vi ska kunna identifiera dig samt den begäran du vill genomföra. Vidare finns vår postadress: [Ägarens postadress]. Vi åtar oss att hantera dina förfrågningar i enlighet med de tidsfrister som GDPR förordnar.