image

Amlodipin och hjärthälsa: Vad du behöver veta

Amlodipin är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och hjärt-relaterade problem. Det fungerar genom att vidga blodkärlen och göra det lättare för hjärtat att pumpa blod. Det är viktigt att följa läkarens doseringsanvisningar och att vara medveten om eventuella biverkningar. Amlodipin kan interagera med vissa andra mediciner, så det är viktigt att informera din läkare om alla andra läkemedel du tar. Genom att använda amlodipin i kombination med en hälsosam livsstil kan vi förbättra vår hjärthälsa och minska risken för framtida hjärtproblem.

Läs mer