Användarvillkor

maj, 7 2023

Inledning

Välkommen till Medicin Kunskap Expert. Genom att använda vår webbplats (hädanefter benämnd som 'webbplatsen', 'tjänsten' eller 'Medicin Kunskap Expert'), godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor ('villkoren'). Det är viktigt att du noggrant läser igenom dessa villkor innan du fortsätter använda vår tjänst. Dessa villkor styr din tillgång till och användning av information, innehåll och funktioner som finns på vår webbplats. Om du inte godkänner dessa villkor ska du omedelbart upphöra med användningen av vår tjänst. Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor när som helst. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar publicerats innebär att du accepterar och godkänner ändringarna.

Användning av Webbplatsen

Webbplatsen och dess innehåll är endast avsedda för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda webbplatsen för olagliga eller otillåtna ändamål. Du samtycker till att inte använda webbplatsen på sätt som kan skada, överbelasta eller försämra webbplatsen eller annan användares användarupplevelse. Du får inte försöka få obehörig tillgång till webbplatsen, dess system eller nätverk. All information som du tillhandahåller på webbplatsen ska vara sann och korrekt till bästa av din kunskap. Du godkänner att inte sända något material som är olagligt, hotfullt, kränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller som annars kan bryta mot någon lag.

Immaterialrätt

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder, video- och ljudklipp, är skyddat av upphovsrätt och tillhör Medicin Kunskap Expert eller dess innehållsleverantörer. Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera något av webbplatsens material på något sätt utan vårt förhandsgodkännande, förutom i de fall där sådan användning är uttryckligen tillåten av tillämplig lagstiftning eller specifika sidor på webbplatsen uttryckligen tillåter sådan användning.

Ansvarsbegränsning

Medicin Kunskap Expert strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på vår webbplats. Dock kan vi inte garantera att informationen alltid är felfri, fullständig eller uppdaterad. Vi tar inget ansvar för några beslut som du fattar baserat på information som tillhandahålls på webbplatsen. Användningen av webbplatsen och dess innehåll sker på din egen risk. Vi är inte ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, följande eller andra skador som uppstår ur användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen.

Dataskydd och Sekretess

Medicin Kunskap Expert värdesätter din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vår sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar information om våra användare. Genom att använda webbplatsen godkänner du insamlingen och användningen av information enligt vår sekretesspolicy. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, offentliggörande eller förstörelse av data.

Kontaktinformation

Vid frågor eller ärenden som rör dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss. Du kan nå oss via e-post på [EMAIL] eller per post till följande adress: [POSTAL ADDRESS]. Vi ser fram emot att hjälpa dig med eventuella frågor eller bekymmer.

Övriga Bestämmelser

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Medicin Kunskap Expert angående din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss. Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig eller ej verkställbar enligt gällande lagstiftning, ska den ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelsen anses ersattas med en giltig och verkställbar bestämmelse som bäst motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av villkoren ska fortsätta att gälla.