image

Kan du blanda antibiotika och cannabis? En viktig guide om interaktioner

I takt med att cannabis legaliseras alltmer i USA, växer frågor kring säkerheten av dess kombination med antibiotika. Forskningen är begränsad, men pekar på potentiella risker och betydelsen av försiktighet. Konsultation med läkare är avgörande.

Läs mer